zondag 9 april 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 9 april 2017 9:30 uur

Thema: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Johanna van der Weide
Thema:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie, KIA 40 dagentijd
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris