zondag 6 november 2016
09:30 uur

Kerkdienst zondag 6 november 2016 9:30 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal - “Voedsel voor onderweg” (l Kon.19:5-6)

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Margrietha Zagema
Thema:Viering Heilig Avondmaal - “Voedsel voor onderweg” (l Kon.19:5-6)
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Werelddiaconaat t.b.v. Ghana
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris