zondag 6 mei 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 6 mei 2018 9:30 uur

Thema: Afscheid KINGKIDS !

Informatie

Voorganger:Mw. M.E. Folbert, Ternaard
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Afscheid KINGKIDS !
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk