zondag 6 december 2020
14:00 uur

Kerkdienst zondag 6 december 2020 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jelte Cuperus
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang is er een collecte