zondag 23 juni 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 23 juni 2019 9:30 uur

Thema: Op weg naar Jezus

Informatie

Voorganger:Ds. G. Oberink, Urk
Organist:Jaap van der Horn
Thema:Op weg naar Jezus
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 351
Welkom en Memoriam
Stil moment Psalm 139 : 1 en 4
Stil Gebed - Votum - Groet
We zingen: Elb 471
IntroTekst Romeinen 8 : 10
Antwoord ELb 308 : 1, 2
Gods Eis Micha 6 : 8
Antwoord ELb 308 : 3
Gods weg Leviticus 19 (ged)
Antwoord Psalm 65 : 1 en 2
Gebeden
Antwoord Psalm 65 : 3
We lezen: Johannes 3 : 1-21 (ged)
We zingen: Psalm 77 : 1, 3, 4
Preek Op weg naar Jezus
We zingen: ELb 58
Collecte
Gebeden: dankgebed - voorbede -stil gebed -Onze Vader
Slotlied : Gezang 250
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk