zondag 3 november 2019
09:30 uur
Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 3 november 2019 9:30 uur

Thema: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Dhr. J.Y. van der Wal, Morra
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Mededeling:Koffie na de dienst
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 246
Welkom
Intochtslied Psalm 138 : 1, 2 en 3
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 302
voorbereidings formulier Heilig Avondmaal
We zingen: Gezang 360 : 1 en 2
Gebed
We lezen: Lukas 18 : 9 - 14
We zingen: Psalm 86 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Elb 203
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied Psalm 66 : 6 en 7
Zegenbede
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Fryske Fakânsjewike

Wurkgroep Fryske Fakânsjewike
Al ongeveer 50 jaar worden er vakantieweken georganiseerd voor mensen uit Friesland met een lichamelijke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben. Deze mensen wordt de mogelijkheid geboden om een week met vakantie te gaan in een "Friese sfeer". De vakantieweken worden dit jaar gehouden van 2 tot 9 november in "Nieuw Hydepark" in Doorn.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Najaarszendingscollecte

Najaarszendingscollecte: Onderwijs voor groeiende kerk Zambia
In Zambia groeit de Kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.