zondag 10 november 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 10 november 2019 9:30 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 343 : 2, 3 en 4
Welkom
We zingen: Psalm 42 : 1 en 3
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Gezang 365 : 1 en 2
Gebed
We lezen: Gal.4:12 - 5:6 Jes. 54: 1 - 8
Collecte
We zingen: Psalm 105 : 2 en 4
Preek .
We zingen: Gezang 475 : 1
Formulier lezen en vragen stellen
We zingen: Psalm 136 : 1 en 12
Viering Heilig Avondmaal
Dankzegging en voorbede
We zingen: Elb 79 : 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een Christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen en hun familieleden. Zo'n 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij (ex)-gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden en bieden een luisterend oor en praktische ondersteuning. Vanuit het kantoor in Zoetermeer worden deze vrijwilligers aangestuurd en begeleid door maatschappelijk werkers. Zo wil de organisatie invulling geven aan de Bijbelse oproep in Mattheüs 25 om gevangenen te bezoeken.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Avondmaalscollecte: Steun de slachtoffers van de overstromingen in Zuid-Azië
Terwijl in Nederland de hitte opliep, zijn meer dan 14 miljoen mensen in Zuid-Azië getroffen door zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen. Dit natuurgeweld werd veroorzaakt door overvloedige moessonregens. Mensen in Bangladesh, India en Nepal zijn het zwaarst getroffen. Sommige gebieden zijn nog steeds niet toegankelijk vanwege de overstromingen en aardverschuivingen. Er zijn meer dan 150 doden te betreuren, 650.000 gezinnen zijn ontheemd. Dankzij het wereldwijde netwerk kan Kerk in Actie de getroffenen bijstaan met noodhulp.