zondag 22 december 2019
09:30 uur
4e Advent

Kerkdienst zondag 22 december 2019 9:30 uur

Thema: "God bouwt een huis !"

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer, Twijzelerheide/Burdaard
Organist:Foeke Wiegersma
Thema:"God bouwt een huis !"
Mededeling:4e Advent
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 218 : 1, 2 en 3
Welkom
Intochtslied Psalm 122 : 1 en 2
Stil Gebed, bemoediging en groet
Aansteken van de vierde adventskaars
Adventslied Gezang 124 : 1, 2, 3, 4 en 5
Gebed
Adventsproject King Kids
We zingen: Projectlied
We lezen: 2 Samuël 7:1-17
We zingen: Psalm 89 : 1, 2 en 13
Verkondiging "God bouwt een huis ! "
We zingen: Gezang 125 : 1, 2, 3, 4 en 5
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied Elb 407 : 1, 2, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Myanmar

Kinderen in de Knel –Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Myanmar
Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie Mae Tao Clinic (MTC) de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Want ondanks dat de politieke- en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel en uitzicht op een inkomen.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk