zondag 16 augustus 2020
19:30 uur
Als u de dienst wilt bijwonen, moet u zich per week vooraf opgeven voor de dienst van de komende zondag. Dit kan op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond van 19.00-20.00 uur, uitsluitend via telefoonnummer: 06-1475 1932. Alleen de mensen die zich hebben opgegeven, kunnen de dienst bijwonen. Helaas, vol is vol. Indien u na opgave toch klachten krijgt, of alsnog niet kunt komen, hoeft u zich niet af te melden.

Aangepaste gezamenlijke kerkdienst

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Henk Hoogeveen
Mededeling:Als u de dienst wilt bijwonen, moet u zich per week vooraf opgeven voor de dienst van de komende zondag. Dit kan op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond van 19.00-20.00 uur, uitsluitend via telefoonnummer: 06-1475 1932. Alleen de mensen die zich hebben opgegeven, kunnen de dienst bijwonen. Helaas, vol is vol. Indien u na opgave toch klachten krijgt, of alsnog niet kunt komen, hoeft u zich niet af te melden.
Liturgie
Welkom
Stil gebed , Votum en Groet
We lezen: Psalm 27 : 1
We zingen: Nlb 127 : 1
Gebed
We lezen: Mat.7:24-27
We zingen: ELB 430:1,3
We lezen: I Petr.2:4-10
We zingen: NLB 118:1,8
Filmpje : De Steen

Preek I Petr.2:4,6-8
We zingen: Gez.321:2,3
Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB 189a:1,2
Dankgebed en voorbeden
We zingen: ELB 246:1
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk in Actie

Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk