zondag 18 augustus 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 18 augustus 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. H.F. de Vries, Dokkum
Liturgie
lied voor de dienst psalm 150 : 1 en 2
Woord van welkom
Intochtspsalm: Psalm 149 : 2
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
We lezen: Jozua 24:14-28
We zingen: Gezang 473 : 1, 5 en 10
Prediking .
We zingen: Psalm 25: 2 en 4
Lezing van de Apostolische Geloofsbelijdenis
We zingen: Gezang 21 : 3 en 4
Dankzegging en Voorbeden
Collecte
Slotlied Gezang 456 : 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk